Sinds 2000 ben ik gediplomeerd Activiteiten Begeleidster.

In samenwerking met Martin Gaus Academie (waar ik de opleiding Kynologisch Gedragstherapeut volg) biedt Stichting Contacthond de cursus AAI aan met de opvolgende Teamwork sessies. Inmiddels is dit aanbod verder ontwikkeld tot een volledige opleiding waarvan ik in december 2023 het examen deel 1 succesvol heb afgerond. Tante Woef is dan ook geregistreerd level 1 AAI professional en in afwachting van haar accreditatie bij het AKR (AAI Kwaliteits Register). Door deze opleiding kan ik mijn eigen hond Funky-Jazz nu op een veilige en effectieve wijze inzetten tijdens dierondersteunde interventies bij mensen. Klik gerust op hun logo hiernaast voor meer informatie over Stichting Contacthond én hun educatieve aanbod.

AAI ofwel DOI, wat betekent dat eigenlijk?

AAI (Animal Assisted Interventions) of gewoon in het Nederlands: Dierondersteunde interventies (DOI).

 

Van oudsher is bekend dat dieren in het algemeen een bijzondere band hebben met mensen. De Amerikaanse kinderpsycholoog Boris Levinson (1907-1984) introduceerde in 1965 voor het eerst een vorm van therapie waarbij hij zijn eigen hond Jingles met succes inzette bij de behandeling van jonge patiënten met psychiatrische stoornissen. Hij werkte vooral met kinderen met verschillende vormen van autisme, echter de effecten van het werken met een hond als co-coach beperkt zich zeker niet tot enkel deze doelgroep.

Er zijn verschillende manieren waarop dieren ingezet kunnen worden tijdens AAI (Animal Assisted Interventions):

Dier-ondersteunde activiteiten (DOA) in bijvoorbeeld zorginstellingen, op zorgboerderijen of via een persoonsgebonden budget.

Animal Assisted Activities

(AAA) 

Animal Assisted Education

(AAE)

Dier-ondersteunde educatie (DOE), of pedagogie met ondersteuning van dieren, op scholen (of na-scholing bij mensen thuis of in een praktijk).

Animal Assisted Coaching

(AAC)

Dier-ondersteunde coaching (DOC) of counseling, een doelgerichte interventie met inzet van dieren

Animal Assisted Therapy

(AAT)

Dier-ondersteunde therapie (DOT), een doelgerichte interventie met inzet van dieren, gegeven door een gediplomeerde en geregistreerde professional uit de gezondheidszorg- of sociale dienstverlening.

Onderzoek

Check onderstaande filmpjes voor meer informatie. Ondertiteling beschikbaar via Instellingen, ondertiteling, automatisch vertalen, taal selecteren.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond & vastgelegd dat (huis-)dieren positieve effecten hebben op de mens namelijk:

 • helpen bij psychiatrische problemen
 • voorkomen van suïcides 
 • verminderen het beroep dat men doet op zorg en medicatie
 • onvoorwaardelijke liefde en affectie richting dieren is een belangrijk element
 • gezelschap van dieren vermindert eenzaamheidsgevoelens
 • de zorg voor dieren verhoogt de eigenwaarde
 • cliënten ervaren sociale steun van dieren; dieren brengen troost en bescherming
 • geven plezier en werken anti-depressief
 • geven structuur
 • dieren hebben een kalmerende uitwerking en reduceren angst
 • faciliteren intermenselijk contact
 • functioneren als een spiegel, ze hebben een voorbeeldfunctie en waarschuwen de bezitter soms op ontregeld gedrag
 • werken bloeddrukverlagend

Wanneer kies je voor dierondersteunde interventies?

Dierondersteunde interventies zijn in alle leeftijdscategorieën effectief bij:

 • vermindering van stress en/of angst
 • verbetering van sociaal gedrag en sociaal functioneren
 • verbetering van de stemming
 • vermindering van gedragsproblematiek
 • verhogen van welzijn en kwaliteit van leven

Tevens komt in alle leeftijdsgroepen overeen dat de dierondersteunde interventies door clienten worden gewaardeerd:

 • opkomst op therapieën neemt toe
 • tevredenheidsgevoel is groter
 • het therapeutisch contact verbetert

 

Maar wanneer kies je er nou voor om een hond in te zetten?

Daar kan je natuurlijk verschillende redenen voor hebben. Bijvoorbeeld als de cliënt een therapie weigert, of als een conventionele therapie/aanpak niet de gewenste resultaten oplevert. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een therapeut (hoe professioneel dan ook) geen contact krijgt met de cliënt. Daar kan de hond met zijn onvoorwaardelijke liefde wellicht de ideale ice-breaker voor zijn. Een hond kan uiteraard ook een aanvulling zijn op reeds bestaande activiteiten om nóg meer rendement te krijgen uit de sessies.